Servis, prodej, pronájem i bazar

vysokozdvižné vozíky

Jak vybírat techniku

Základní výběr pohonu je prvotním parametrem pro výběr techniky (diesel, elektro, LPG), vzhledem k typu provozu a daných norem pro provoz manipulační techniky.

 

Základní technické parametry :

   
Nosnost
Výška zdvihu h3

Stavební výška h1
Šířka b
Délka l
Poloměr otáčení Wa

Typ pneumatik

Výše uvedené parametry by si každý měl pečlivě zkonzultovat,vzhledem k prostoru, ve kterém bude vozík provozován. Při chybném výběru často dochází ke komplikaci při jeho provozování.
 

Nejčastější chyby:


Špatně zvolená nosnost :
 • je třeba se přesně seznámit se zátěžovým diagramem každého vozíku a pochopit závislost termínu „vyložení těžiště“ vzhledem k celkové nosnosti a tvaru břemene a znát své budoucí potřeby manipulace. Velké problémy nastávají u netypických břemen, které nejsou na standardních EURO paletách
 • je třeba zvážit možnou budoucí potřebu přídavného zařízení (boční – otoč, hydraulické vidlice, radlice, kleště atd.), kdy každé toto zařízení snižuje celkovou nosnost vozíku
 • je třeba zvážit možnou budoucí potřebu přídavného zařízení (boční posuv – otoč, hydraulické vidlice, radlice, kleště atd.), kdy každé toto zařízení snižuje celkovou nosnost vozíku
 • POZOR – při maximální výšce zdvihu je nosnost vozíku vždy nižší – opět závislost na zátěžovém diagramu

Špatně zvolená výška zdvihu :
 • je třeba přesně znát maximální výšku uložení břemene, výška zdvihu je vždy dána horní hranou vidlic
 • při manipulaci ve stísněných prostorech je nutno velmi pečlivě zvážit výběr typu zvedacího zařízení (SIMPLEX, DUPLEX, TRIPLEX)

Špatně zvolené parametry (šířka, délka, poloměr otáčení)
  POZOR! Vždy pečlivě zkontrolujte tyto parametry, vzhledem k manipulačním prostorám a to zejména :
 • šířku pracovní uličky
 • rozměry vjezdových vrat
 • případné překážky v dráze manipulace
 • velikost břemene
 • při zakládání nutno počítat s vysunutím zvedací věže

Špatně zvolené pneumatiky:
 • velmi pečlivě zvolit mezi vzdušnicovou nebo superelastickou pneumatikou
 • vzdušnicové pneu volit tam, kde nehrozí časté defekty a tam kde jsou v dráze pojezdu vozíku časté nerovnosti (železniční přejezd, panelová cesta atd.)
 • superelastické pneu jsou vhodné pro všechny ostatní povrchy a zejména pak pro náročné strojírenské provozy(slévárny, kovošrot, sklárny, ocelárny, přístavy atd.)
 • nešpinící pneu zvolit tam, kde nejsou žádoucí jakékoliv nečistoty na povrchu