Vychystávací vozík XOP 2 - 3

Vychystávací vozík XOP 2 - 3
Vertikální vychystávací vozíky XOP 3 jsou kompaktní, silná vozidla, schopná zvedat až do 10, 480 mm.

K dostání ve dvou verzích:
- s pevně připojenými vidlicemi, bez dodatečného zdvihu: dvě vidlice pevně svařené k plošině obsluhy dovolují přímý přístup na paletu pro řádné nakládání
- se zvedacími vidlicemi a dodatečným zdvihem: díky dodatečnému zdvihu je možné nést během nakládání paletu ve výšce obsluhy

Specifikace
- celkové šířka podvozku: 880 mm - 980 - 1080 - 1180- 1380 mm
- šířka plošiny pro obsluhu: od 900 - 1800 mm
- výška plošiny pro obsluhu: až 8880 mm

Kabina řidiče
Ergonomika kabiny řidiče garantuje optimální výkon. Zavěšení plošiny a povrch kabiny absorbuje nárazy a otřesy, které se během pojezdu, nebo během zvedání a snižování mohou naskytnout. Opěradlo bohatě opatřené vycpávkou poskytuje uvolněnou řídící pozici. Nízká poloha zdvihu a umístění ochranných mřížek na třech stranách zvyšuje stupeň bezpečí. Řídící panel s bohatě dimenzovanými kontrolními tlačítky umožňuje rychlé a bezpečné operace. Řídící panel může být používán buď na straně sloupu, nebo na straně nákladu. To dává obsluze vynikající přehled nad oblastí nakládání nebo nad řízením. Řídící panel má integrovaný displej, který řidiče informuje o všech funkcích vozíku. Prostřednictvím klávesy, tlačítek je možné vybrat si zobrazení: počtu motohodin, výšky, pozicí volantu, stavu baterie, stejně jako informace pro obsluhu a jiné pracovníky. Přídavný řídící panel umožňuje aktivaci speciálních funkcí a světla připevněná na ochrannou mříž obsluhy. Neonová světla mohou být individuálně rozsvíceny a to tak, že lze světlo směřovat k regálům, vidlicím nebo pro osvětlení kabiny. Integrované skříňky jsou vloženy do vnitřních lemů s držákem na kancelářské potřeby, prostorem na láhve, plechovky či nářadí. Průhledná plastová deska připevněná na stranu sloupu mezi sloupy zdvihu chrání řidiče před průvanem a hlukem. Zařízení pro samonavíjení kabelu je integrováno do ochranné mříže obsluhy. Navíc otevřená struktura ochranné mříže obsluhy dává dostatečně volný výhled.

Podvozek
Podvozek je extrémně pevná ocelová struktura. Plášť motoru je chráněn obalem z ocelového plechu, který může být zvednut pomocí pneumatickými pružinami/plynové teleskopické podpěry zadních výklopných dveří. Kryt baterie je kovový.

Pojezd
Hnací motor smontovaný vertikálně tvoří jednoduchou hnací jednotku s převodovkou, magnetickými brzdami a hnacím kolečkem. Vychystávací vozík muže být doplněn o vodící indukční cívku, která je užitečná právě v úzkých uličkách.

Baterie
DIN 48V - 420 Ah nebo 560 Ah baterie. Možnost výměny baterie z obou stran prostřednictvím zdvižného vozíku nebo kladkou.

Master Drive Control
Snadná viditelnost ovládacích prvků poskytuje spolehlivost a vysoký stupeň bezpečí garantující vynikající provoz všech funkcí.

Řízení
Standardně montované elektrické řízení vždy dává volant do střední polohy při zapalování. Vychystávací vozík je snadno a přesně manévrovatelný.

Řízení zpátečkou
Mechanické a indukční řízení bez nutnosti obsluhy. V mechanickém řízení je automaticky zajištěno přímé řízení hnacího kola vychystávacího vozíku.

Sloupy zdvihu
Kompaktní konstrukce sloupů garantuje stabilitu a pevnost ve zkrutu dokonce i při zvýšených výškách, a tak zaručuje zvýšenou bezpečnost. Vynikající viditelnost přes sloup a na stranách poskytuje dobrý výhled.

Hydraulický systém
Všechny hydraulické pohyby jsou optimalizovány pomocí souštěcí a vypínací rampy a pomocí proporcionální ventilové tlumící technologie při pohybu nákladu.

Brzdy
Brzdný systém se zpětným získáváním energie je automaticky aktivován, kdyš se uvolní motýlkové tlačítko. Aktivace tlačítka start v opačném směru vyvolává stejným způsobem citlivé a jemné brždění. Brždění zpětných chodem na jedné straně posílí proces brždění a na druhé straně získává zpět energii. Systém příčného brždění je provozován skoro bez opotřebení: mechanické brzdy brzdí vychystávací vozík.

OM Pimespo dodává vertikální vychystávací vozíky, které ve skladech s úzkými uličkami umožňují ruční vychystávání objednávek z bezpečné pohyblivé kabiny. Rozlišujeme tři základní kategorie vychystávacích vozíků:
- nízké pracovní výšky
- střední pracovní výšky
- vysoké pracovní výšky
výrobce OM
nosnost 1,0t
tisk / pdf
více info a ceny

Fotogalerie