Skladová technika, VZV

vysokozdvižné vozíky

Prodej LPG

Pro zkvalitnění služeb nabízíme na našich střediscích prodej motorového plynu do vysokozdvižných vozíků a pro větší odběratele s možností závozu.

Upozornění:
Při použití jiné propanbutanové směsi (nákup plynu na benzínových stanicích) než motorového plynu do vysokozdvižného vozíku dochází k častým závadám na palivové soustavě a k nemalým finančním nákladům. Nižší výkon motoru, větší spotřeba, menší životnost motoru, časté opravy atd.