Servis, prodej, pronájem i bazar

vysokozdvižné vozíky

Nabíječe

Společnost B-TRADING dodává široký sortiment nabíječů gelových i trakčních baterií od výrobce MLR. Tyto nabíječe představují špičku ve své třídě a jejich používání má optimální vliv na životnost baterií.
 
Nabíječe společnosti MLR jsou charakteristické svými pokročilými funkcemi pro optimalizaci nabíjecích cyklů, kontrolními mechanismy zabraňujícími poškození připojených přístrojů a diganostickými funkcemi pro detekci možných problémů a vad baterií.

 

MICRO-LOGIC


 • nabíječ startovacích baterií

 • obsahuje elektronickou kartu vybavenouj procesorem

 • inteligentní časovač (řízen mikroprocesorem; může být nastaven na dobu od 15 min. do 3 hod dle stavu baterie)

 • bezpečnostní spínač (aktivuje se, pokud neprobíhá nabíjecí cyklus správně)

 • minimální napětí baterie potřebné k začátku nabíjení je 3V

 • kontrola zapojení baterie k nabíječi (vyloučení přepólování)

 • ochranné jištění vstupního proudu

 • nabíjecí cyklus Wa

 • signalizace pomocí dvou světelných-diod

 • krytí dle norem IP20, splňuje normy dle CE pro bezpečnost a elektromagnetické rušení


MICRO- GOLF-A


 • nabíječ gelových baterií a nízkých trakcí

 • obsahuje elektronickou kartu vybavenou procesorem

 • elektronické ovládání S.C.R.

 • signalizace pomocí tří svítivých diod

 • elektronická ochrana proti přebíjení baterií

 • ochranné jištění vstupního proudu

 • kontrola zapojení baterie k nabíječi (vyloučení přepólování)

 • ochranné teplotní čidlo

 • omezení výstupního proudu v závislosti na teplotě baterie (u některých typů)

 • nabíjení i úplně vybité baterie

 • přednabíjení při 2 Voltech na článek

 • dorovnává výstupní napětí při poklesu vstupního napětí

 • dvojice nabíjecích kabelů s dvojitou izolací

 • krytí dle norem IP20, splňuje normy dle CE pro bezpečnost a elektromagnetické rušení

MICRO- TECH-A


 • nabíječ trakčních baterií

 • obsahuje elektronickou kartu vybavenou procesorem

 • inteligentní časovač (řízen mikroprocesorem; může být nastaven na dobu od 15 min. do 4 hod dle stavu baterie)

 • bezpečnostní spínač (aktivuje se, pokud nabíjecí cyklus neprobíhá správně)

 • automatický start vyrovnávacího nabíjení

 • nabíjení i dlouho nepoužívané baterie

 • kontrola zapojení baterie k nabíječi (vyloučení přepólování)

 • automatický start nabíjení

 • čtyři stupně nabíjení signalizované pomocí světelných diod

 • krytí dle norem IP20, splňuje normy dle CE pro bezpečnost a elektromagnetické rušení

 • charakteristika nabíjení Wa

 • ochranné jištění vstupního a výstupního proudu

 • průběh nabíjení ovládaný dle volby (manuálně - automaticky)

MICRO- CONTROL-A


 • nabíječ trakčních baterií

 • obsahuje multi-napěťovou elektronickou kartu vybavenou procesorem 

 • obsahuje záložní mikroprocesor 

 • automatický start nabíjení 

 • čtyři stupně nabíjení signalizované svítivými diodami 

 • parametry nabíjecích cyklů lze naprogramovat externím programátorem 

 • nabíječ ukládá parametry 22 posledních nabíjecích cyklů (tj. počáteční a konečný nabíjecí proud a napětí, chyby, dodanou kapacitu) 

 • naprogramování čerpadla provzdušňování 

 • zjednodušená signalizace: ON-OFF-STOP 

 • ochranné teplotní čidlo transformátoru 

 • krytí dle norem IP20, splňuje normy dle CE pro bezpečnost a elektromagnetické rušení  

MICRO- DIGITAL-A


 • nabíječ trakčních baterií

 • obsahuje elektronickou kartu vybavenou procesorem, která je vyměnitelná bez nastavení

 • obsahuje záložní mikroprocesor

 • digitální displej a červená svítivá dioda informuje o nabíjecím proudu, průměrném napětí baterie a kapacitě

 • zjednodušená signalizace: ON-OFF-STOP

 • automatický nebo odložený start až o 25 hodin

 • mikroprocesor ovládá: počáteční nabíjení, dokončovací nabíjení, formátovací nabíjení,vyrovnávací nabíjení, nabíjení bez přerušení

 • optimálně nastavený čas nabíjení dle velikosti nabíjecího proudu

 • signalizace ERROR (defektní baterie, nekompatibilní baterie, spálená pojistka, vnitřní porucha)

 • dorovnává výstupní napětí při poklesu vstupního napětí

 • možnost naprogramování manuálního nabíjení od 1 do 60 hodin

 • nabíječ ukládá parametry 22 posledních nabíjecích cyklů (tj. počáteční a konečný nabíjecí proud a napětí, chyby, dodanou kapacitu)

 • naprogramování dolévání vody a provzdušňování (pouze pro WoWa)

 • následně mohou být naprogramovány tyto parametry: napětí baterie, proud, stupeň nabití(2,4V), vyrovnávací nabíjení, formátovací nabíjení, časovač, nastavení displeje, naprogramování nabíjecí charakteristiky Wa-WoWa

 • může být umístěn na stěnu

 • krytí dle norem IP20, splňuje normy dle CE pro bezpečnost a elektromagnetické rušení